Teodlingen våren 2018

Teplantorna står gröna även efter denna vinter. Under hösten 2017 föll stora mängder regn, följt av en sen, kort och intensiv vinter. Våren 2018 tog tid på sig och sen gick vi rakt in i en sällan skådad sommarhetta i maj. Minst sagt lite udda väderförhållanden för odlingen.

Vissa teplantor är medtagna av vintern men det är först under senare del av sommarsäsongen som vi kan göra ett utlåtande om det faktiska tillståndet i vårt gotländska teplantage.

Vi återkommer med uppdateringar under sommaren. Följ gärna projektet Camellia sinensis Gotland på Facebook och Instagram.