60 cm teplanta

Nu börjar vi se ordentlig tillväxt i teodlingen. En av teplantorna uppmätes nyligen till 60 cm.

Teplanta 60 cm